QUATRE-MAINS Filmmaker Lander Haverals | 20210913

QUATRE-MAINS Filmmaker Lander Haverals | 20210913 | Miracles•Media | Q&A with Lander Haverals at the Belgian pre-premiere of ‘QUATRE-MAINS’ Sep 12, 2021 in Studio SILO (De chinezen) in Leuven, Belgium.

Child of victims and child of perpetrators, yet they became friends for life. Simon Gronowski and Koenraad Tinel lost almost everything in World War II, but found each other.

Documentary by Lander Haverals and Simon Demeulemeester, and producer Neelke Nijs | De chinezen. @landerhaverals

TAGS #QUATREMAINS #LanderHaverals #SimonDemeulemeester #SimonGronowski #KoenraadTinel #documentary #premiere #QA #filmmaker #Dechinezen #Leuven #Belgium #SILO #holocaust #1Memo #michelvanderburg #MiraclesMedia

NL Transcript (added Sep 14th)

Welkom.
We gaan de film QUATRE-MAINS vertonen.
Dat is een film die ik samen gemaakt heb met co-regisseur Simon Demeulemeester.
Simon is journalist voor de Knack [ Belgian (Flemish) weekly news magazine ].
Die heeft mij aangesproken, met een toch wel heel merkwaardig verhaal, vond ik zelf.
Het verhaal van Koenraad Tinel en Simon Gronowski.
Die allebei jonge gastjes waren, toen in Wereldoorlog II…
en van een heel andere afkomst, de oorlog hebben meegemaakt.
En daar vandaag de dag over getuigen, over de toch wel bijzondere vriendschap.
… De film zoveel mogelijk uit te puren,
omdat het verhaal daar om vroeg.
Om het eigenlijk zo simpel, eenvoudig, en puur mogelijk te vertellen.
Oordeel vooral zelf, of dat het gelukt is.
Dan gaan we nu de film kijken.
QUATRE – MAINS
En ze gaan met hun verhaal ook veel rond hè…
naar lezingen, naar scholen…
Koenraad als kunstenaar.
Welnu , er komt nog een boek nu , in het najaar.
Het is eigenlijk daardoor dat we deze film gemaakt hebben. Dat komt komt in het najaar 2022.
[ Publiek ] Door wie is dat dan geschreven?
Door Simon Demeulemeester, die ook met de film geholpen heeft.
[ Publiek ] Ah ! Die van Knack, ja.
Die van Knack, ja.
In Amerika wordt de film al op festivals getoond.
[ Publiek ] Je hebt al een prijs hè!
In Frankrijk is het beste Europese film geworden.
[ Best European Independent Film 2021 op het ÉCU festival ]
Maar in Belgie dus nog niet [vertoond].
Hij wordt gedistribueerd door Dalton Distribution…
en de bedoeling is dat we hem uitbrengen samen met het boek.

EN CC Translation (added Sep 14th)

Welcome.
We are going to show the film QUATRE-MAINS.
That is a film I made together with co-director Simon Demeulemeester.
Simon is a journalist for the Knack [ Belgian (Flemish) weekly news magazine ].
He came to me with a very remarkable story, I thought.
The story of Koenraad Tinel and Simon Gronowski.
Both were young lads, back in World War II…
and of very different origins, experienced the war.
And testify about that today, about the special friendship.
… To purify the film as much as possible,
because the story called for it.
To actually tell it as simple, and pure as possible.
Decide for yourself whether it worked or not.
Now let’s watch the movie.
QUATRE – MAINS
And they go around with their story a lot too…
to lectures, to schools…
Koenraad as an artist.
Well, there’s also a book coming, in the fall.
That’s actually why we made this film.
That will come in the fall of 2022.
[ Audience ] Who wrote that then?
By Simon Demeulemeester, who also helped with the film.
[ Audience ] Ah ! That [journalist] from Knack, yes.
From Knack, yes.
[ Belgian (Flemish) weekly news magazine ]
The film is already being shown at festivals in America.
[ Audience ] You already got a prize, don’t you!
In France it has become the best European film.
[ Best European Independent Film 2021 at the ÉCU festival ]
But not yet [screened] in Belgium.
It is distributed by Dalton Distribution…
and the intention is that we release it together with the book.

QUATRE-MAINS Filmmaker Lander Haverals
Report (20210913) Miracles•Media
Q&A with Lander Haverals at the Belgian pre-premiere of ‘QUATRE-MAINS’.

Brussels’ Afghans Flee Taliban | 20210821

Brussels’ Afghans Flee Taliban | 20210821 | Afghan refugee interview* by Kristen Cattell (USA) & Michel van der Burg (Holland) at the ‘Afghan camp’ inside the Béguinage Church in Brussels, Belgium – March 17, 2014 .

*One Afghan gentleman – who asked to remain anonymous – told us about his journey to Brussels. Interview anonymized by reconstruction using a disguised voice-over and visual and auditory imagery (organ Félix Snyers) captured March-April 2014 in the Church of Saint John the Baptist at the Béguinage in Brussels.

“When you are working with America or other organizations in Afghanistan the Taliban is a big problem. I was with the forces in Kandahar Province for one year. This was a big, big company in Kandahar. After one year the Taliban send some letters to my family saying, ‘Your son is working for the enemy.’ And they said, ‘He will come and he will work with us.’ Then I went to my home. And after the Taliban found out about me, I came to Iran, then I went to Europe, and this country.”

NL vertaling – translation dutch :

“Als je voor Amerika of andere organisaties in Afghanistan werkt, is de Taliban een groot probleem. Ik was een jaar bij de strijdkrachten in de provincie Kandahar. Dit was een groot, groot bedrijf in Kandahar. Na een jaar stuurden de Taliban enkele brieven naar mijn familie waarin ze zeiden: ‘Uw zoon werkt voor de vijand.’ En ze zeiden: ‘Hij moet bij ons komen werken.’ Ik ging naar huis. En toen de Taliban van mij wist, ging ik naar Iran, en vertrok vandaar naar Europa, en dit land.”

Reportage by Kristen Cattell (USA) & Michel van der Burg (Holland).
Remastered 2nd edition of film first published in 2015 (Béguinage shadows | 20151115).
Brussels’ Afghans Flee Taliban | 20210821 | michelvanderburg•com

TAGS #1Memo #michelvanderburg #BeguinageProject #houseofcompassionbrussels #Beguinage #church #Afghan #camp #refugee #tent #shelter #interview #Taliban #Belgium #Brussels #KristenCattell #asylum #undocumented #sanspapier #diversity #rights

LINKS More about the Beguinage Project here http://bit.ly/1HZguvY and here https://michelvanderburg.com/?s=Beguinage

Devotion in Kazimierz | 20210522


Devotion in Kazimierz | 20210522
Kraków, May 2012 .
Devotion in Kazimierz ~ Music : Elven Song by Tilman Sillescu | Artlist ~ Film : 20210522 | Michel van der Burg | 1-memo•com | Miracles•Media

TAGS #Kraków #Kazimierz #statue #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Poland #church #bird #pray #devotion #ElvenSong #TilmanSillescu #Artlist #1minute