Youra Livschitz , Robert Maistriau, Jean Franklemon


① memo 20180528 ~ Youra Livschitz , Robert Maistriau, Jean Franklemon ~ The weekly Yiddish newspaper Der Blatt (Yiddish: דער בּלאַט‎) published last Friday (May 25, ‘18) a 6 pages long article on the 75th anniversary in Boortmeerbeek , Belgium , of the ‘only rescue action against a transport to Auschwitz’ (צודי75יָאר איינציגע רעטונג ַאקציע קעגן “אוישוויץ טרַאנספָּארט”) – the 20th transport.
The three Belgian heroes Youra Livschitz , Robert Maistriau, and Jean Franklemon liberated 17 people during an attack on the cattle car train ‘Transport XX’ – crammed with 1631 Jewish passengers, heading for Auschwitz – and another more than 200 others jumped out also.
Portaits in the wind filmed following the 75th anniversary in Boortmeerbeek , Belgium

Tony


① memo 20180516 ~ Tony ~ Today I learned about Tony Edelstein, when I started reading again in the autobiography ‘Cello met één snaar’ (Cello with one string) of the well known dutch comedian , stage artist, Abraham Bueno de Mesquita – whose comic talents saved his life. Bueno’s ability to even play a one string cello combined with his mimical talents saved him from deportation from the Dossin Barracks (Kazerne Dossin) in Mechelen, Belgium , when the camp commander was looking for musicians. He remained imprisoned for 2 years , working in Kazerne Dossin. His wife Tony , however , was deported right away but escaped from that 20th death train (Transport XX) to Auschwitz – together with her twin sister Adela – near St. Truiden , where she survived the war working for a local general practitioner. Later today , after more research , I recognized Tony (3rd row last portrait on the right) and Adela (2nd row from top , 2nd portrait counting from right to left) on the billboards with passport photos (from the State Archives, Brussels) of the people that escaped from Transport XX – filmed last month following the commemoration of the attack on Transport XX in Boortmeerbeek , Belgium.

Last message Régine Krochmal


① memo 20180513 ~ Last message Régine Krochmal ~ Last message (in Dutch) from Régine Krochmal as pronounced posthumously by Kurt Baert (Boortmeerbeek) during the Transport XX commemoration May 13 , 2012 in Boortmeerbeek , Belgium .
Régine Krochmal who in 1943 courageously escaped from the 20th train from Mechelen to Auschwitz – had asked Kurt Baert to deliver her speech , shortly before she died May 11 , 2012 – two days before the commemoration.
Other posts at my michelvanderburg.com site on Régine Krochmal here http://bit.ly/2Gbh5QH
① memo 20180513 ~ Last message Régine Krochmal ~ Michel van der Burg – Miracles.Media

Speech

Volgens de weerkunde en de astrologie is de vrolijke lente aangebroken met een pracht aan bloemen, met een adembenemende schoonheid, met een deugddoende warmte en met intense vreugde. Nochtans…
Lang geleden waren er lieden die het leven van andere mensen wilden verwoesten, zowel vrouwen en kinderen als mannen. Zonder onderscheid wilden ze hen meedogenloos onderwerpen.
Bevelen werden uitgevaardigd door monsters die hun ware identiteit en hun bestaan verborgen hielden om aan de macht te kunnen blijven. Monsters die vandaag nog steeds niet uit ons leven zijn verdwenen. Zo werden nog onlangs aan de schoolpoort verscheidene kinderen samen met hun ouders vermoord.
Ik denk terug aan die verschrikkelijke oorlog tijdens de periode 1940 – 1945 die overheerst werd door angst, terrorisme, foltering, moord, valse informatie en onderdrukking van verworven vrijheden.
Die gruwelijke oorlog heeft het leven van miljoenen mensen vernietigd. Maar de vijand slaagde er niet in alle slachtoffers te knechten. Deze monsterlijke duivels hebben hun doelstellingen niet bereikt. Vele vrouwen, mannen en jongelingen, hebben verbeten strijd geleverd voor de vrijheid van hun bestaan.
Robert Maistriau (christen), Youra Livschitz (Jood) en Jean Franklemon (vrijzinnige) hebben de grootsheid van hun daden bewezen. Zonder wapens en zonder bloedvergieten hebben ze de rijkdom van het leven benut die in elke mens aanwezig is.
Ik ben van mening dat ieder van ons die vrede, die vreugde, dat geluk weer kan doen opbloeien zonder oorlog of moordpartijen. We moeten echter waakzaam blijven om de kern van de haat geen kans te bieden zich verder te ontplooien!
We zijn allen geboren met lege handen. En we zullen allen met lege handen terugkeren…. Zowel zij die een geloof of een levensbeschouwing aankleven als zij die zich verbonden voelen met de natuur, met de fauna en flora. We moeten allen trachten onszelf te ontdekken en elkaar te begrijpen als gelijkwaardige en aanvullende wezens.
We kunnen allen bijdragen om van deze wereld weer een haven van vrede, vreugde en liefde te maken en zo de weg te effenen naar ons eigen geluk en dat van onze medemens.
Ik houd eraan de gemeente Boortmeerbeek te danken voor deze herdenking, evenals de heer Burgemeester en alle medewerkers. Aan u allen hier aanwezig zou ik willen vragen vooral niet te vergeten dat de kiem tot ware heldendom zich in ieder van ons bevindt en dat wij er persoonlijk verantwoordelijk voor zijn deze te blijven koesteren.

Régine Krochmal
Brussel – Boortmeerbeek, 13 mei 2012

Text speech thanks to Jan Hertogen http://bit.ly/2KT6aPf

Into the Woods

① memo 20180424 ~ Into the Woods ~ 75 years later at the site of the attack on the deportation train ‘Transport XX’ – a cattle car train crammed with 1631 Jewish passengers, heading for Auschwitz.
Here in the woods near Haacht in Boortmeerbeek , Belgium, the night of April 19, 1943, three young men from Brussels – Youra Livschitz, Robert Maistriau and Jean Franklemon – attacked and stopped this cattle car train, succeeded in opening one of the cars and liberate 17 people. Another more than 200 others could jump out also before the train reached the German border.
Site was filmed (Sony Alpha A7 III with Sennheiser MKE 440) ca 50 meters from the rails into the woods , last Sunday April 22, 2018, Boortmeerbeek , Belgium
Note , last sunday another video called ‘Mood’ showed the attack site at the rail.

The story is told in the documentary film “Transport XX to Auschwitz” – https://michelvanderburg.com/2013/04/19/transport-xx-to-auschwitz/

PUSH Coming to Brussels Opera House Monnaie | Munt

① memo 20180319 ~ PUSH Coming to Brussels Opera House Monnaie | Munt ~
Good news ! The community opera PUSH (written by composer Howard Moody) inspired by the true story of Simon Gronowski , a boy whose mother pushed him off the ‘Transport XX’ train heading to Auschwitz in 1943 – an action that saved his life and gave the opera its name – is now programmed in Simon’s hometown in March 2019 in the De Munt | La Monnaie opera house of Brussels .

Howard had met Simon, now in his 80s, in Brussels and promised to write an opera based on his life. PUSH tells this story but also deals with much broader themes of persecution.
After the world premiere of PUSH in 2016 in the UK , and a recent second performance in , Howard Moody once again brings together professional musicians and amateur performers – both adults and children – from the UK and Belgium in a unique theatrical experience.

Push! Push!
Push your child off the edge!
[…]
My mother gave birth to me twice
Pushing me towards freedom and life

More info / links

PUSH in Brussels 2019

The full film ‘Transport XX to Auschwitz’ is presented online here at this site

PUSH opera premiere in the UK, 2016

Ma vie n’est que miracles. My life is only miracles

A full documentary on Simon’s life , the film Miracles is in production now – more soon on Miracles.Media

1st Sketch Composition Art Of War


① memo 20180125 ~ 1st Sketch Composition Art Of War ~ A 1st sketch of my photo composition – a train car with (rescued) deportees during the holocaust – for the Art Of War competition by the Kazerne Dossin museum in Mechelen , Belgium – the final work will be a photo after some more rearrangements of the portraits and some more color , light editing (some blending options shown here in this video).

A different composition ( mvdb20110422_transport-XX ) was first published Jan 27th, 2013 on my michelvanderburg.com site in “We have the right to escape

Till Eulenspiegel


① memo 20171117 ~ Till Eulenspiegel ~ The Antwerp avant garde artist ‘Lon’ Leon Landau made a puppet theater for the children in the Kazerne Dossin transit camp , with 12 puppets like this marionette Till Eulenspiegel (Tijl Uilenspiegel) – and Robin Hood which I published previously [ https://michelvanderburg.com/2017/07/29/lons-puppet-show/ ] . However, Lon was deported to Auschwitz in 1944 , before the puppet show could took place. Filmed November 15, 2013 in Kazerne Dossin , Mechelen , Belgium.