Gestapo Methods | Evrard Voorpijls | 20210520

Evrard Voorpijls – Belgian political prisoner , resistance fighter – told a grim story on Gestapo torture methods, during the Last Witnesses – “De Laatste Getuigen” – book (ISBN 9789054877370) presentation by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) on 20 May 2011 in Tongeren , Belgium.
Evrard Voorpijls (born 6 March 1923) died at the age of 89 (March 5, 2013) in the town he was born, in Maaseik, Belgium.

First post 20210520 – Updated film (for music copyright reasons dd 20210521 by shortened film edition, with replacement of the Belgian national anthem ‘La Brabançonne’ by an U.S. Navy performance of François Van Campenhout’s composition (public domain retrieved from commons.wikimedia.org) .

TRANSCRIPT

Ik ben aangehouden geworden, nieuwjaar 1944.

Ik werd overgebracht van Maaseik naar Hasselt, naar de gevangenis.

En de tweede dag dat ik in die gevangenis zat in Hasselt, heeft de Sicherheitsdienst die gehuisvest was op de Havermarkt te Hasselt, recht tegenover het gerechtshof …

Ik werd daar naartoe gebracht.
En met handen op de rug achter de stoel gebonden.

Scherp licht op mijn ogen gezet.

En ze hadden juist, de opdracht, wat ik deed in de weerstand.

Ik werd ondervraagd, en ik heb dat altijd doen afschreeuwen.

Ik werd beschuldigd, dat ik wapens en munitie van Wallonie naar Maaskant bracht.

Dat ik de sluikpers verspreidde – dat was in die tijd de ‘De Rode Vaan’.

Ik heb Russische en Franse krijgsgevangen – die ontvlucht waren – heb ik geholpen.

En eventueel zelfs piloten die ik aangewezen kreeg, dat ik die dan naar een weerstands-huis moest brengen, en van daaruit gingen ze dan terug naar Engeland, over Frankrijk en Spanje.

Ik heb het altijd afgeschreeuwd, waarvan ik beschuldigd werd.

En ik heb gezegd tegen de ondervragers:
Hoe kan ik dat gedaan hebben ?

Ik, als mijnwerker, want …

Als mijnwerker, was het geluk onder den oorlog – ge werd nooit naar Duitsland gevoerd, want ge werkte voor de Duitsers – daar werd wel sabotage gepleegd in de kolenmijnen.

Ze hebben mij geslagen en gestampt.
Totdat ik bewusteloos neerviel op de vloer.

Ik kreeg een kom water over mijn gezicht gesmeten.
Terug … ondervraagd , drie dagen aan één stuk.

Dan hebben ze me weer terug naar de gevangenis gebracht in Hasselt.

En de week daarna zijn we overgebracht worden, naar Antwerpen, naar de Begijnenstraat, naar de Wehrmacht gevangenis.

Daar ben ik dan ondervraagd geworden door de Gestapo in de Dellafaillelaan onder in de kelder.

Toen ze mij daar binnen brachten – zag ik bloedplekken op de muren.
Toen begon ik toch een beetje te bibberen, zal ik maar zeggen.

Maar van de ene kant – ik ben een stijfkop.
En dat ben ik nog – wat ik voor heb , dat moet gebeuren.

Ze hebben me weer ondervraagt .
Dezelfde vragen gesteld als in Hasselt.

Ik bleef altijd hetzelfde zeggen.

En te lange laatste, na 3-4 dagen ondervraging…
…hebben ze mij duimschroeven opgezet –
op deze vingers – want dat zijn de pijnlijkste vingers , als ge aan het werk zijt.

Nog niet bekennen – aandraaien , aandraaien, aandraaien – nog niet toegeven.

En toen, hebben ze tandenstokers onder mijn nagels geklopt.

Nog niet toegeven.
En toen, hebben ze ijskoud, die nagels uitgetrokken.

En als ge wilt – ge kunt het zien :
Ze zijn mismaakt – en met die handen kan ik niet veel doen.

Zelfs de grote tenen – hebben ze de nagels uitgetrokken.

Dat was hier bij de ondervraging door de Gestapo.

Marc Van Roosbroeck (voorzitter) : Dank u wel Evrard, voor deze zeer moedige getuigenis.

TRANSLATION (20210525) by Michel van der Burg

I have been apprehended, New Year 1944.

I was transferred from Maaseik to Hasselt, to prison.

The second day in that prison…
taken to the Sicherheitsdienst…
housed at the Havermarkt in Hasselt…
right in front of the court.

I was taken there.

And…with hands behind my back…
tied to a chair.

Bright light, put on my eyes.

They were right…about my assignment…
what I was doing in the resistance.

I was interrogated…
and that, I always have screamed away.

I was accused, of bringing weapons and ammunition,
from Wallonia to the Maaskant.

That I distributed the clandestine press…
that was ‘De Rode Vaan’ at the time.

I helped Russian and French prisoners of war, who had fled.

And, on occasion, even pilots that I was assigned.

I had to take them to a resistance house…
from which they went back to England – over France and Spain.

I have always denied their accusations.

And I said to the interrogators:
How could I have done that?

Me, as a miner, because…

As a miner…luck was…during the war…
you were never taken to Germany…
because, you worked for the Germans…
though, sabotage was committed there in the coal mines.

They hit and kicked me.
Until I fell unconscious on the floor.

I got a bowl of water thrown in my face.
Then, interrogated again, three days in a row.

Then, they brought me back to prison, in Hasselt.

And the week after, we were transferred…
to Antwerp, to the Begijnenstraat, to the Wehrmacht prison.

There, I was interrogated by the Gestapo…
in the Dellafaillelaan, in the basement.

When they brought me in there…
I saw blood stains on the walls.

Then, I started to shiver a bit…so to speak.

But on the other hand…I’m a pigheaded person.
And I still am : what I’m planning, that must be done.

They interrogated me again.
Asked the same questions as in Hasselt.

I always kept saying the same thing.

And finally, after 3-4 days of interrogation…
they put thumbscrews on me…
on these fingers…
because, those are the most painful fingers…
when you are at work.

Still don’t confess…
tighten, tighten, tighten…
still don’t give in.

And then, they knocked toothpicks under my fingernails.

Still don’t give in.
And then, they icily, pulled those nails out.

And if you like…
you can see it :
they are deformed…
and I can’t do much with those hands .

Even the big toes…they have pulled out the nails.

That was here at the Gestapo interrogation.

Marc Van Roosbroeck (chairman) : Thanks for this very courageous testimony.

Credits

Testimony by Evrard Voorpijls during the Last Witnesses – “De Laatste Getuigen” – book (ISBN 9789054877370) presentation by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) on 20 May 2011 in Tongeren , Belgium.

Transcript & Translation (20210525) by Michel van der Burg.

Gestapo Methods | Evrard Voorpijls | 20210520 2nd edition 20210521 | michelvanderburg•com

News

20210525 – English translation CC added in YouTube video. Both transcript (Flemish) and translation added in website post.

TAGS #EvrardVoorpijls #Gestapo #resistance #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #partisan #MarcVanRoosbroeck #Weerstand #torture #Belgium #political #prisoner #testimony #Tongeren #holocaust #witness #Maaseik #Antwerpen #getuigen #education #school #Evrard #Voorpijls

Willy & Settela | Born Nomad | 20210519

Film poster image : Willy – Settela’s older brother – photographed by Jan de Jong, when playing the violin at the age of around 7 years old.

Willy & Settela | Born Nomad | 20210519 | Settela•com
(silent film)

In 1935 the nomadic Sinti families Steinbach were photographed by Dutch photographer Jan de Jong in their caravan camp on the heath around the Heksenberg hill in the southern Netherlands. Jan de Jong was working for De Spaarnestad publishing house of the dutch weekly, catholic, illustrated magazine “Katholieke Illustratie” , that used his high quality pictures in this May 1936 spread (REF 1), with a somewhat simple romanticized short story on their origin and culture – entitled ‘Zwervers van geboorte’ or ‘Born nomad’ (my translation).

Members of other Steinbach families, I recognized in this magazine spread in the caravan window image with caption ‘Buurpraatje’ (my tr. ‘Neighbor chat’), are Anna Steinbach in the window (born 24 March 1916 – killed 31 July 1944 in Auschwitz) talking with Maria Steinbach (born 6 Nov 1912 – killed 31 July 1944 in Auschwitz) .

The 15 year old Willy (Celestinus) Steinbach (born 13 Feb 1929 in Heerlen) was deported together with his 9-year old sister Settela ((Anna Maria) Steinbach (born 23 Dec 1934 in Buchten), their brothers, sisters (Willem, Elisabeth, Johanna, Philibert, Florentina, Willem, Anna), and mother Toetela (Emilia) Steinbach (born 23 March 1902 in Antwerp, Belgium), with other Steinbach and other nomad families – all together ca 245 Sinti and Roma and ca 450 Jews – on May 19th 1944 from the dutch Camp Westerbork to Auschwitz — and some, like Willy, later to other camps.
Toetela’s eldest child Moekela (Magdalena; born 14 Sep 1922) had gone to Belgium and had been deported earlier – 15 Jan 1944 – with her 6 months old baby Jeanette – Toetela’s granddaughter – on the Z-Transport from Mechelen to Auschwitz, were they were murdered on arrival.
Note : I found Jeanette on the Transport lists in the image bank of Kazerne Dossin, Mechelen – but not yet her mother Magdalena.
Settela’s father Moeselman (Heinrich) Steinbach (born Nov 11, 1901 in Gründorf in Germany) died alone of grief June 6, 1946 in Maastricht in the Netherlands – his wife and 10 children had not survived the camps.
Their deporatation was filmed for the Westerbork Film by Rudolf Breslauer (REF 2).
This post is based on the story of the Steinbach families as researched in detail and published in book (REF 3) and film (REF 4) by Rob Hendrikx and Marouska Steinbach.

Update May 20, 2021 – Minor corrections in text , plus more detailed family information added. Poster image film replaced with clearer portrait image of Willy.

TAGS #Willy #Settela #brother #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Westerbork #Porajmos #Holocaust #genocide #WesterborkFilm #violin #Celestinus #boy #headscarf #Sinti #Roma #Jew #Celestinus #Steinbach #JandeJong #Heksenberg #caravan #photography #nomad

Below – because of space and linking constraints on social media – the references, source and full credits on websites only – eg. Settela•com

CREDITS & REFERENCES

1 – Source – photography Jan de Jong – in ‘Zwervers van Geboorte’ | Katholieke Illustratie 7 mei 1936 No 32 (Haarlem, Spaarnestad) via Delpher archive URL https://bit.ly/3f1jv90

2 – Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2021 May 19) URL: https://wp.me/p91enH-1x

3 – Story based on book : Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg (2e druk) by Rob Hendrikx and Marouska Steinbach (Heerlen : Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis en Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”, April 2017) ISBN 9789082241686. URL https://www.landvanherle.nl/product/settela-en-willy-en-het-geheim-van-de-heksenberg-2e-druk/

4 – Story based on Films : ‘Settela en Willy’ by Rob Hendrikx & Marouska Steinbach | lifepowervideo YouTube user | (accessed 2021 May 19) Deel 1 Historische Gebeurtenissen link https://youtu.be/1wI9_vt9RlY | Deel 4 Holocaust Slachtoffers https://youtu.be/wVta6g6Mo1o

Willy & Settela | Born Nomad | 20210519 | Michel van der Burg | Settela•com

Westerbork Film Football Edit | Edition 2021 | 20210517

Westerbork Film Football Edit | Edition 2021 | 20210517

SILENT FILM

The UNESCO – Memory of the World – ‘ Westerbork films’ dossier (REF 1) consists of both the actual film footage, as well as a dossier with the 1944 film plan, film script, title cards (intertitles), and a file with correspondence between the camp and the outside world on obtaining camera’s , film and film processing. That film footage was researched and presented before on Settela•com.

In a recent post (Westerbork Film Intertitles | 20210515; REF 2) the drawings for the title cards were shown in a short film I made, that also showed a few seconds of Breslauer’s archive film footage demonstrating that not all of his Westerbork Film is a compilation of rushes only -he also had done some experiments filming and animating title cards. Aside from that, the film was not edited, and title cards were not yet inserted.

Today, working on presenting that 1944 film plan and script, I noticed in that editing script (all written in the German language) the instruction “Untertitel: ( in einen rollenden Fussball einkopiert ) Appelplatz am Sonntag Nachmittag.” , in English : ‘Subtitle: copied into a rolling football – roll call area on Sunday afternoon’. That is the text on one of these title cards I worked with, and I had seen Breslauer’s filming and slow-motion experiments with a rolling football, on that same F1014 reel that was used for his animation tests (REF 3). This has been described also in the 1997 dutch Westerbork film dossier analysis by Broersma & Rossing (REF 4) – a book I studied 2 years ago – and details I re-discovered later today. Tomorrow these authors will present a new edition (dutch), available later this month.
Breslauer never got the chance to try copying that title card on the rolling ball – I did today : a little digital experiment of copying that title card Appellplatz am Sonntag Nachmittag on the rolling ball. Just 4 seconds, repeated 4 times in this little film : Westerbork Film Football Edit.

TAGS #Westerborkfilm #animation #script #Appellplatz #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Netherlands #CampWesterbork #Settela #RudolfBreslauer #UNESCO #NIOD #holocaust #intertitle #titlecard #titelkaart #documentary #file #drawing #Jew #Roma #Westerbork #remake #postproduction #postwar #edit

Below on website only – because of space and linking constraints on social media – the links, references, sources, credits :

References

1 – UNESCO Memory of the World Register – Unesco.org – Mémoire du monde – Le film de Westerbork (accessed 20190605) URL http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/westerbork-films/

2- Westerbork Film Intertitles (20210515) Michel van der Burg | Settela•com (accessed 2021 May 17) URL: https://wp.me/p91enH-3e

3 – Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2021 May 15) URL: https://wp.me/p91enH-2b

4 – ‘Kamp Westerbork gefilmd’ by Koert Broersma and Gerard Rossing (editors Dirk Mulder and Ben Prinsen; ISBN 9023232658). Note, a new edition will be available May 2021 (editor Gorcum B.V., Koninklijke van; ISBN 9789023257622 ) – not yet published.

Notes : Both Appelplatz and Appellplatz are used in German and in script and title card

Credit

Thanks to ‘Kamp Westerbork gefilmd’ by Koert Broersma and Gerard Rossing (editors Dirk Mulder and Ben Prinsen; ISBN 9023232658). Note, a new edition will be available May 2021 (editor Gorcum B.V., Koninklijke van; ISBN 9789023257622 )

Title card source : NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies | 250i Westerbork, Judendurchgangslager | 854 Stukken over de Westerbork-film, 7 maart – 20 april 1944 en z.d. | File retrieved May 23, 2019 from Nationaal Archief (last accessed 2021 Apr 17) URL https://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=250i&milang=nl&mizk_alle=westerbork%20film&miview=inv2#inv3t2

Film footage source : Filmed by Rudolf Breslauer, retrieved from : Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2021 May 17) URL: https://wp.me/p91enH-2b

Westerbork Film Football Edit | Edition 2021 | 20210517 | Michel van der Burg | Settela•com

Westerbork Film Intertitles | 20210515

Westerbork Film Intertitles | 20210515 | Michel van der Burg | Settela•com

SILENT FILM

Westerbork Films Dossier

The UNESCO – Memory of the World – ‘ Westerbork films’ dossier (REF 1) consists of both the actual film footage, as well as a dossier with the 1944 film plan, film script, title cards (intertitles), and a file with correspondence between the camp and the outside world on obtaining camera’s , film and film processing. That film footage was researched and presented before on Settela•com.

These Westerbork film documents – the film script etc – complement the Westerbork film footage presented earlier – a first full version (RVD) of the Westerbork Film posted in 2019 (20190605) and the complete UNESCO album of all known footage shot by inmate Werner Rudolf Breslauer in the Westerbork camp in 1944, posted early 2020 (REF 2).
The final part of the UNESCO registry (Le film de Westerbork – édité le 8 mai 2017 – ID code 2016-118 ) lists all the documents on the Westerbork Film at the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies.
That NIOD archive file — called (translated) : Directing, texts and correspondence of the film “Westerbork” consists of a file containing the original screenplay or script for the film, title cards, notes, correspondence and administration . That entire file has been scanned (total of 60 black and white scans) and is available online.
More information on the history and origin of the film translated from the french UNESCO registration is posted later.

Title Cards

Here, in this short film, the title cards are presented. Title cards referenced in the UNESCO registry, and prepared in the camp in 1944 for the Westerbork film. The name of the artist drawing these cards is not known, I guess. Digital scans of 11 different letter cards were retrieved from the public online archive of the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies at the dutch National Archive (Nationaal Archief) – full info in CREDITS.

Film Sections

In this film these title cards are used in different ways, shown in 5 sections. The arrangement of the cards was chosen by me.

1 : ‘ORIGINALS’ – TRANSLATION IN SUBTITLES – The first section shows english subtitles with the restored scan images of the orignal drawings made in Camp Westerbork. The restoration includes exposure adjustment, crop, and if necessary rotation and flip horizontal or vertical of the supplied scans.

2: NEGATIVES – The second section shows the same images, now as negatives (white on black), the way title cards are usually shown in movies, and Breslauer did too while working on the Westerbork Film – see below on section 4.

3) The 3rd sequence of the title cards shows the negatives again, now animated with cross-overs (fade in- and out) between the negatives.
Trickaufnahmen – trick shots – was mentioned in the film plan (discussed further in a later post). Trick shots like slow-motion and similar animation work by Breslauer is actually found on the Westerbork film reel F1014 with so-called ‘Residual material’. This was previously reported in the 1997 edition of the book ‘Kamp Westerbork gefilmd’ by Broersma & Rossing (REF 3). That reel’s footage, to me feels like this was Breslauer’s working material for tests – so a test reel, rather than rest reel.

4 : BRESLAUER’S 1944 ANIMATION TEST – This 4th segment shows the above discussed footage of Breslauer’s test work with a title card’s negative on film, as well as his animation of cards with numbers of ‘input’ and outgoing deportations. That animation uses drawings , images , not found in the NIOD archive – showing statistics for deportations to Bergen-Belsen 3029 , and Lager Vught 897 . This Westerbork film footage was retrieved from : Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com (REF 4).

5 : ANIMATION COLLAGE – Here I combined the animation made in section 3 of this film, with the 1944 animation footage of Breslauer – all edited here again to conform.

TAGS #Westerborkfilm #animation #titelkaart #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Netherlands #CampWesterbork #Settela #RudolfBreslauer #UNESCO #NIOD #holocaust #intertitle #titlecard #documentary #file #drawing #Jew #Roma #Westerbork

References

1 – UNESCO Memory of the World Register – Unesco.org – Mémoire du monde – Le film de Westerbork (accessed 20190605) URL http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/westerbork-films/

2 – WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM (20200120) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2021 May 15) URL: https://settela.com/2020/01/20/westerbork-films-collection-unesco-album/

3 – ‘Kamp Westerbork gefilmd’ by Koert Broersma and Gerard Rossing (editors Dirk Mulder and Ben Prinsen; ISBN 9023232658

4 – Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2021 May 15) URL: https://wp.me/p91enH-2b

Credit

Source : NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies | 250i Westerbork, Judendurchgangslager | 854 Stukken over de Westerbork-film, 7 maart – 20 april 1944 en z.d. | File retrieved May 23, 2019 from Nationaal Archief (last accessed 2021 Apr 17) URL https://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=250i&milang=nl&mizk_alle=westerbork%20film&miview=inv2#inv3t2

Westerbork Film Intertitles | 20210515 | Michel van der Burg | Settela•com

Memorial Space Dossin | 20210512


Memorial Space Dossin ~
A space in which names can be heard aloud. From the secondary school project « Namen noemen » « Nommer les noms » by the Belgian students and Kazerne Dossin | Betty Swaab. With display of the faces with numbers of Transports I – XXVI & Z – in the Kazerne Dossin Memorial in Mechelen, Belgium. Filmed and sound recording May 2013.

Memorial Space Dossin | 20210512 | michelvanderburg•com | Miracles•Media

TAGS #NamenNoemen #Memorial #KazerneDossin #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Transport #display #face #RegineKrochmal #IsabellaWeinreb #Belgium #Mechelen #holocaust #MiraclesProject #Auschwitz #escape #deportation #rescue #resistance #VivianesStory #sound

Meet Up Simon Gronowski, Karen & Richard Bloom | 20210511


Meet Up Simon Gronowski, Karen & Richard Bloom | 20210511 | michelvanderburg•com | Miracles•Media

Finally meeting Karen Lynne and Richard Bloom in the flesh visiting together the Jewish Cultural Quarter in Amsterdam May 10, 2014 – after years of working together ‘in the cloud’ only – just like today’s lockdown – from opposite sides of the ocean, on our film documentary « Transport XX to Auschwitz » .
Next day – May 11, 2014 – we all went to the Kazerne Dossin museum in Mechelen, Belgium – to meet up with Simon Gronowski – who I filmed on several occasions and locations telling his story since April 2011 …

… A continuing project for 10 years now – the Miracles Project. More on sites michelvanderburg•com and Miracles•Media .

TAGS #TransportXX #SimonGronowski #KazerneDossin #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #RichardBloom #KarenLynne #filmmaker #Holland #Belgium #Amsterdam #Mechelen #synagogue #JewishCulturaQuarter #holocaust #MiraclesProject #Auschwitz #escape #meeting #flyer #deportation #rescue #resistance

Ammerland | 2011 Transport XX | 20210507


Ammerland | 2011 Transport XX ~ Composer Jacob de Haan ~ Performed by Koninklijke Fanfare Albert at the May 2011 commemoration of Transport XX in Boortmeerbeek, Belgium ~ Film : 20210507 | Michel van der Burg | 1-memo•com | Miracles•Media
TAGS #Ammerland #TransportXX #commemoration #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Belgium #Boortmeerbeek #MarcMichiels #holocaust #resistance #deportation #train #attack #escape #Livschitz #Maistriau #Franklemon #music #JacobDeHaan #BrassBand #FanfareAlbert