Miracles


① memo 20180215 ~ Miracles ~ Today ‘Miracles’ is announced : our title for the upcoming documentary on Simon Gronowski and Koenraad Tinel !

Today, also, we announce the birth of the Miracles•Media site and new film house !
Miracles•Media is first and foremost for promotion of the Miracles documentary film, and will further serve as platform and online portfolio of other productions.

“Ma vie n’est que de miracles” – My life is only miracles – Simon Gronowski.

Atom


① memo 20170127 ~ Atom ~  “… every atom of hatred added to the world makes it an even more inhospitable place …” – Etty Hillesum is quoted by Marjan Verplancke at the closure of the story of Simon Gronowski & Koenraad Tinel in Kazerne Dossin, Belgium

One Heart – Hessel & Tess ~ 100000 views !


① memo 20161019 ~ One Heart – Hessel & Tess ~ 100000 views ! today at my YouTube channel – here the link to that original video https://youtu.be/cy5dT9OdL5Y
For this special occasion this new visually improved 2016 version is now made available on Vimeo.

Nederlands (More in English below) :

“One Heart” (Hessel/Kees Brakkee) door Hessel en dochter Tess in duet op 27 maart, 2009 in Hessel’s café “De Groene Weide” in Hoorn op Terschelling.

Muziek © 2000 Hessel van der Kooy — Alle rechten voorbehouden. Tekst: Kees Brakkee. Tekst, zie hieronder.
Video © 2009-2016  Michel van der Burg — Sommige rechten voorbehouden, Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0

English:
“One Heart” by Hessel and his daughter Tess in duet on March 27, 2009 in Hessel’s café “De Groene Weide” in the village of Hoorn on the dutch islet Terschelling.

Music © 2000 Hessel van der Kooy — All Rights Reserved, & Words: Kees Brakkee. Lyrics, see below.
Video © 2009-2016 Michel van der Burg  — Some Rights Reserved, Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0

Lyrics – One Heart

Make any wish I will make it come true
if you wanna make a million I will tell you what to do
and if you wanna move the Everest To the U.S. of A.
I will buy you a shovel and start digging today.

You can give me your cup
I will fill it again a finishing touch
change your water into wine
now you just tell me what to touch
and Ill turn it to gold
but I cant change your heart
just cant reach your soul.

One Heart is not enough.
One heart doesnt make one love.
Give me your heart baby.
Cant you see.
All you give now.
Is nothing to me.

Ive been searching for gold
and struck so many veins
and I got to the core time and time again
but I cant synchronize your heartbeat and mine out of touch, out of reach
but its you I cant find

Chorus 2x
Lyrics bron (source): “hesselfan” ( lyricsprovider.com )

Rebel Max’s Russian Medals

① memo 20160520 ~ Rebel Max’s Russian Medals ~ Partisan for life , rebel, journalist .. and more .. Max De Vries (1914-2014 , Wellen , Limburg , Belgium) about his medals … at the book presentation Last Witnesses ( De Laatste Getuigen – vzw ‘De werkgroep 10 december 2008’ ) in Tongeren , Belgium , May 20, 2011.

Yes !
They are all mine , yes …
… these are all Russian medals.
[ Can you tell me what they stand for ? ]
The cooperation of escaped Russian prisoners of war – from the coal mines in Limburg ..
… who had joined the Belgian partisan army during the war.
And the Russians – first from the Soviet Union , and now the Russians of today …
who consider me as a veteran of the Red Army.

Witness – Francine Mayran

① memo 20160515 ~ Witness – Francine Mayran ~ Passive witnesses, guilty witnesses? — Francine Mayran’s memory track at the commemoration of Transport XX — May 15 , 2011 in Boortmeerbeek , Belgium.
Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Translation in captions (subtitles) will follow later in an optimized video.
For now – below text Dutch translation.

Toespraak Francine Mayran *


Toen Marc Michiels mij uitnodigde om deel te nemen aan de herdenkings-plechtigheid voor het XXste konvooi, heb ik geen moment geaarzeld.

Op dit ogenblik loopt er van mij een tentoonstelling : “Passieve getuigen, schuldige getuigen?” in het fort van Breendonk.
“Passieve getuigen, schuldige getuigen?” omvat schilderijen, teksten en keramiek van mijn hand, en wil de positie van getuigen ten aanzien van de geschiedenis in vraag stellen.

Hier in Boortmeerbeek de houding herdenken van drie jonge mannen die resoluut de passiviteit afwezen en zich hebben verzet tegen de onverschilligheid, gaf voor mij een extra dimensie aan mijn werk rond herinnering.

Ik zal hier zo goed mogelijk proberen uitleggen (in zoverre ik dat zelf al helemaal begrepen heb) hoe ik er toe gekomen ben om de Shoah te schilderen, en met welke bedoeling ik dit heb gedaan.

Dit heeft geleid tot de uitgave van het boek “La Shoah et son ombre” (De Shoah en zijn schaduw) en het opzetten van een serie tentoonstellingen omtrent herinneringen aan de Shoah doorheen Europa.

Vandaag loopt het spoor van de herinnering naar Breendonk en Boortmeerbeek.
U kan vandaag ook kennis maken met mijn schilderijen en teksten in een kleine tentoonstelling die ingehuldigd zal worden na deze herdenking in het gemeentehuis van Boortmeerbeek .

Ik schilder al heel mijn leven.
Drie jaar geleden is mijn kleurenpallet helemaal veranderd, zonder te weten waarom.
Vrolijke, levendige, expressieve kleuren ruimden de plaats voor meer sombere tinten.
Ik wist toen nog niet dat de Shoah reeds door mijn hoofd dwaalde, en ook in mijn doeken. Ik heb dit pas een jaar later ontdekt toen foto‟s van weggevoerden zich aan mij hebben opgedrongen.

In de woorden van schilder Samuel Bak was ik het niet die koos voor de Shoah, maar was het de Shoah die mij koos om getuigenissen uit te dragen.
Het schilderen werd mij als het ware opgelegd om over te brengen wat eigenlijk niet overgebracht kan worden, namelijk volkerenmoord op mannen, vrouwen en kinderen wiens enige misdaad het was Jood te zijn, of zigeuner.

Net zoals er gebeurd is bij zovele anderen zoals de Armeniers in 1915, de Cambodjanen in 1975 of de Tutsi in Rwanda in 1994.
Het zijn eerst en vooral landschapstekeningen die ons een immer actuele vraag doen stellen: “Hoe kan men de voortekenen van een genocide- drama herkennen vooraleer het te laat is?”

Het is moeilijk toe te geven, maar het gebeurde hier, bij jullie, bij ons, dichtbij, dicht bij ons. Het was verschrikkelijk, onmogelijk, onbegrijpelijk, bijna-onuitspreekbaar.

* Vertaling Frans → Nederlands door Paul Van den Ende / Marc Michiels

Que Siga el Calor – Samuel Truzman & Simon Lapscher

① memo 20160505 ~ Que Siga el Calor – Samuel Truzman & Simon Lapscher

In loving memory of those who lived, and those who live …
An original song by Samuel Truzman , Simon Lapscher, and Moshe Bitton …
With the film of portraits from “Transport XX Face To Face” by Michel van der Burg – matched to the song …
A special co-production for Yom HaShoah – Holocaust Memorial Day 2016.

With subtitles : Spanish & English subtitles if you turn on CC.

Comment by Samuel Truzman :
“Esta canción la escribimos cuando teníamos 16 años, con unos amigos con los que tenía una banda que se llamaba So Seven. La fuerza y el impacto de la canción y el sentimiento es el mismo, nunca olvidar.
Escrita por: Simon Lapscher, Bimbi y yo.”

English translation of Samuel’s comment (by me) :
“This song we wrote when we were 16 years with some friends that had a band called So Seven. The strength and impact of the song and the feeling is the same, never forget. Written by: Simon Lapscher, Bimbi and Samuel Truzman.”

Lyrics :
Incierta la vida, la realidad.
Una vez más pierde su integridad.
Estabas sentado en la cama de nana pensabas salir a jugar.
¿Cuándo tendrás edad para aprender a morir?
¿Cómo entender que allí muere su infancia?
Hombres extraños se llevan a papá.
No encuentras la luz.
Baja el sol, y tu sediento dentro de un vagón y vas perdiendo la ilusión, ya no te cubre la gracia.
Alza su voz, está impaciente.
¿Porqué el conductor que mueve al tren no advirtió, que era el tren de la muerte?
Así lamentable es la humanidad, ella se esconde la verdad.
Pero aquel niño que ni pudo comenzar pudo ser el capitán de este barco que no sabe navegar.
Yo, tú, él, fuimos todos errantes al andar.
La muerte del judío se proclamó, el reía sin compasión, el grito de aquel niño nos quemó, que siga el calor.

La muerte del judío se proclamó, el reía sin compasión, el grito de aquel niño nos quemó, que siga el calor.
Incierta la vida, la realidad.

Lyrics Translation :
Uncertain life, reality.
Once again loses its integrity.
You were sitting on nana’s bed thinking about going out to play.
When will you be old enough to learn how to die?
How to understand that here is where his childhood dies?
Strange men are taking Dad away.
And you can’t find the light.
The sun goes down, and you’re thirsty inside a wagon, you’re starting to lose your illusion.
Grace no longer covers you.
She raises her voice, and is impatient.
Because the train’s driver did not warn her that she was on the death train?
So pitiful is humanity, she hides the truth.
But that child who was not given a start, could have been the captain of this ship that knows not how to navigate.
Me, you, him, we are all wanderers in our walk.
The death of the jew was proclaimed, and he was laughing mercilessly.
The cry of that child burned us, let the heat continue.

The death of the jew was proclaimed, and he was laughing mercilessly.
The cry of that child burned us, let the heat continue.
Uncertain life, reality.

 

More info on TRANSPORT XX

Post and original 2009 film version :  TRANSPORT XX – installation Brussels

Newer film versions (with description at the Vimeo site)
Transport XX – face to face
Transport XX – face to face (2012)

A special 1 minute film “Transport XX face to face” was selected in 2010 by The One Minutes and the dutch Museum of National History (innl) for the ‘Where history starts’ event on Nov 28th, 2010 in Paradiso, Amsterdam (Netherlands).

Documentary film “Transport XX to Auschwitz