Youra Livschitz , Robert Maistriau, Jean Franklemon


① memo 20180528 ~ Youra Livschitz , Robert Maistriau, Jean Franklemon ~ The weekly Yiddish newspaper Der Blatt (Yiddish: דער בּלאַט‎) published last Friday (May 25, ‘18) a 6 pages long article on the 75th anniversary in Boortmeerbeek , Belgium , of the ‘only rescue action against a transport to Auschwitz’ (צודי75יָאר איינציגע רעטונג ַאקציע קעגן “אוישוויץ טרַאנספָּארט”) – the 20th transport.
The three Belgian heroes Youra Livschitz , Robert Maistriau, and Jean Franklemon liberated 17 people during an attack on the cattle car train ‘Transport XX’ – crammed with 1631 Jewish passengers, heading for Auschwitz – and another more than 200 others jumped out also.
Portaits in the wind filmed following the 75th anniversary in Boortmeerbeek , Belgium

Last message Régine Krochmal


① memo 20180513 ~ Last message Régine Krochmal ~ Last message (in Dutch) from Régine Krochmal as pronounced posthumously by Kurt Baert (Boortmeerbeek) during the Transport XX commemoration May 13 , 2012 in Boortmeerbeek , Belgium .
Régine Krochmal who in 1943 courageously escaped from the 20th train from Mechelen to Auschwitz – had asked Kurt Baert to deliver her speech , shortly before she died May 11 , 2012 – two days before the commemoration.
Other posts at my michelvanderburg.com site on Régine Krochmal here http://bit.ly/2Gbh5QH
① memo 20180513 ~ Last message Régine Krochmal ~ Michel van der Burg – Miracles.Media

Speech

Volgens de weerkunde en de astrologie is de vrolijke lente aangebroken met een pracht aan bloemen, met een adembenemende schoonheid, met een deugddoende warmte en met intense vreugde. Nochtans…
Lang geleden waren er lieden die het leven van andere mensen wilden verwoesten, zowel vrouwen en kinderen als mannen. Zonder onderscheid wilden ze hen meedogenloos onderwerpen.
Bevelen werden uitgevaardigd door monsters die hun ware identiteit en hun bestaan verborgen hielden om aan de macht te kunnen blijven. Monsters die vandaag nog steeds niet uit ons leven zijn verdwenen. Zo werden nog onlangs aan de schoolpoort verscheidene kinderen samen met hun ouders vermoord.
Ik denk terug aan die verschrikkelijke oorlog tijdens de periode 1940 – 1945 die overheerst werd door angst, terrorisme, foltering, moord, valse informatie en onderdrukking van verworven vrijheden.
Die gruwelijke oorlog heeft het leven van miljoenen mensen vernietigd. Maar de vijand slaagde er niet in alle slachtoffers te knechten. Deze monsterlijke duivels hebben hun doelstellingen niet bereikt. Vele vrouwen, mannen en jongelingen, hebben verbeten strijd geleverd voor de vrijheid van hun bestaan.
Robert Maistriau (christen), Youra Livschitz (Jood) en Jean Franklemon (vrijzinnige) hebben de grootsheid van hun daden bewezen. Zonder wapens en zonder bloedvergieten hebben ze de rijkdom van het leven benut die in elke mens aanwezig is.
Ik ben van mening dat ieder van ons die vrede, die vreugde, dat geluk weer kan doen opbloeien zonder oorlog of moordpartijen. We moeten echter waakzaam blijven om de kern van de haat geen kans te bieden zich verder te ontplooien!
We zijn allen geboren met lege handen. En we zullen allen met lege handen terugkeren…. Zowel zij die een geloof of een levensbeschouwing aankleven als zij die zich verbonden voelen met de natuur, met de fauna en flora. We moeten allen trachten onszelf te ontdekken en elkaar te begrijpen als gelijkwaardige en aanvullende wezens.
We kunnen allen bijdragen om van deze wereld weer een haven van vrede, vreugde en liefde te maken en zo de weg te effenen naar ons eigen geluk en dat van onze medemens.
Ik houd eraan de gemeente Boortmeerbeek te danken voor deze herdenking, evenals de heer Burgemeester en alle medewerkers. Aan u allen hier aanwezig zou ik willen vragen vooral niet te vergeten dat de kiem tot ware heldendom zich in ieder van ons bevindt en dat wij er persoonlijk verantwoordelijk voor zijn deze te blijven koesteren.

Régine Krochmal
Brussel – Boortmeerbeek, 13 mei 2012

Text speech thanks to Jan Hertogen http://bit.ly/2KT6aPf

Miracles Song


The Crescendo choir (conductor : Urbain Van Asch) sings “When You Believe” during the Transport XX commemoration April 22 , 2018 in Boortmeerbeek , Belgium ① memo 20180430 ~ Miracles Song ~ Film : Michel van der Burg – Miracles.Media

Hands


① memo 20180429 ~ Hands ~ This work by the Belgian sculptor Etienne Desmet is a tribute to the brave attack in Boortmeerbeek by the three young men Youra Livschitz, Robert Maistriau and Jean Franklemon , on the ‘Transport XX’ deportation train – a cattle car train crammed with Jewish passengers, heading for Auschwitz. The story is told in the documentary film “Transport XX to Auschwitz” – https://michelvanderburg.com/2013/04/19/transport-xx-to-auschwitz/ With ‘Last Post’ by Boortmeerbeek’s trumpet player Freddy Verschuren .
Filmed last Sunday at the Transport XX commemoration April 22 , 2018 in Boortmeerbeek , Belgium

Into the Woods

① memo 20180424 ~ Into the Woods ~ 75 years later at the site of the attack on the deportation train ‘Transport XX’ – a cattle car train crammed with 1631 Jewish passengers, heading for Auschwitz.
Here in the woods near Haacht in Boortmeerbeek , Belgium, the night of April 19, 1943, three young men from Brussels – Youra Livschitz, Robert Maistriau and Jean Franklemon – attacked and stopped this cattle car train, succeeded in opening one of the cars and liberate 17 people. Another more than 200 others could jump out also before the train reached the German border.
Site was filmed (Sony Alpha A7 III with Sennheiser MKE 440) ca 50 meters from the rails into the woods , last Sunday April 22, 2018, Boortmeerbeek , Belgium
Note , last sunday another video called ‘Mood’ showed the attack site at the rail.

The story is told in the documentary film “Transport XX to Auschwitz” – https://michelvanderburg.com/2013/04/19/transport-xx-to-auschwitz/

Couture Courage Congo


① memo 20170818 ~ Couture Courage Congo ~ Couture Courage Congo ~ (FR dessous / below) – The courage of african women – Congolese Fashion Parade « Dignity by creating couture » at the Atelier Marcel Hastir – Brussels – August 3, 2015 – with Anne-Sophie Maier, Aurélie Ferriere, Caroline Hack, Ewa Malinowska, Florette Mavunda, Isabelle Asguet, Katia Fournier, Maria Palatine et Michaëla Ngindu wa Nzengu. For the Young Congolese Women’s Group – DJFC , Kikwit , DR Congo & the Robert Maistriau Foundation. A short film by Michel van der Burg (August 7 2015 / updates : August 16 , 2015 / August 18 , 2017)
FR – Le courage des femmes africaines – Défilé de robes « La dignité par la création couturière » à l’Atelier Marcel Hastir – Bruxelles , 3 août 2015 – avec Anne-Sophie Maier, Aurélie Ferriere, Caroline Hack, Ewa Malinowska, Florette Mavunda, Isabelle Asguet, Katia Fournier, Maria Palatine et Michaëla Ngindu wa Nzengu. Pour la « Dynamique de la Jeunesse Féminine Congolaise ASBL » DJFC , Kikwit , DR Congo & la « Fondation Robert Maistriau ASBL » . Un court-métrage de Michel van der Burg (7 août 2015 / mise à jour : 16 août 2015 / 18 août 2017)
Film tech note : filmed with Canon Legria mini X – unfortunately with ‘interview’ audio settings for an interview I did earlier that day.

Heroic Hands


① memo 20170427 ~ Heroic Hands ~ Friend , as you pass by , Honour these hands whose heroic gesture saved those whom the forces of evil had destined for hell .
This corten steel work of Etienne Desmet is a tribute to the heroic attack in Boortmeerbeek by the three young men Youra Livschitz, Robert Maistriau and Jean Franklemon , on the ‘Transport XX’ deportation train – a cattle car train crammed with 1631 Jewish passengers, heading for Auschwitz. They were able to open one of the cattle cars and liberated 17 men and women. Another more than 200 prisoners escape from the train before the German border. The story is told in the documentary film “Transport XX to Auschwitz” – https://michelvanderburg.com/2013/04/19/transport-xx-to-auschwitz/
Filmed last Sunday at the Transport XX commemoration April 23 , 2017 in Boortmeerbeek , Belgium